Jak budować akordy?

Bardzo dobrze pamiętam swoje początki, kiedy jeszcze nie znałem budowy akordów. Bałem się ich, wydawało mi się, że trzeba poznać je wszystkie. Miałem wrażenie, że to niemożliwe. Dlatego dla bezpieczeństwa korzystałem tylko z kilku znanych mi akordów. Oczywiście ze skali durowej w tonacji C. Teraz z perspektywy czasu wydaje się to zabawne, bo budowa akordów jest strasznie prosta i wystarczy tylko zapamiętać kilka liczb. Tak naprawdę sprowadza się to do prostej matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Wszystkiego na temat budowy akordów dowiesz się z tego wideo, zapraszam.

Z tego wideo dowiesz się m.in:

  • Czym jest akord
  • Co to jest interwał tercji małej i wielkiej
  • Jak budować akordy durowe i molowe
  • Jak szybko zmienić akord molowy w durowy i odwrotnie
  • Czym są przewroty akordów i jak je tworzyć