Dzięki temu odczytasz każdy dźwięk z sampla

Jak rozkodować sample? Czy potrzebna będzie do tego wtyczka? Zobacz