Czujesz, że twoja muzyka i twórczość nie jest oryginalna? jest teoria

Wniosek jest jeden: Zostań w j%#$#% autobusie!