Usuń to, aby uzyskać głośny i czysty miks

Czego dowiesz się z tego video poradnika:

  • Dlaczego należy usunąć najniższe częstotliwości z miksu (poniżej progu słyszalności)
  • Dlaczego częstotliwości, których nie słyszymy mogą mieć dewastujący wpływ na brzmienie miksu
  • Jak jednym ruchem zwiększyć głośność nagrania
  • Jaki wpływ na mastering mają niskie częstotliwości