Ukryta funkcja w Abletonie

Dopiero dzisiaj dowiedziałem się o tej funkcji. Szkoda, że tak późno, w...